Nieuws

Informatieavond aardgasvrij wonen en energietransitie

Op 30 oktober organiseerde Buurt Bestuurt Boven-Hardinxveld, in samenwerking met Gemeente Hardinxveld-Giessendam en het Energieloket, een informatieavond m.b.t. aardgasvrij wonen en energietransitie.
De avond was druk bezocht en er was ruimte om zeer kritische vragen te stellen.

Zwerfvuil dag 2019

Zaterdag 9 maart zijn enkele vrijwilligers van Buurt Bestuurt Boven Hardinxveld aangesloten bij een zwerfvuil opruimactie. Deze actie was een initiatief van het lokale CDA en ons is verzocht hieraan mee te doen. Uiteraard steunen wij initiatieven voor een mooiere en schonere omgeving zoals deze. Een 12-tal mensen, gewapend met een vuilniszak en een afval-tang, vertrokken vanaf de LIBA en liepen langs het fietspad richting Schelluinen. Het was mooi om te zien dat ieder zich concentreerde op een bepaald soort afval. Sommigen gingen voor het grote werk en vonden onder aan het talud hele jerrycans en vele grote stukken plastic, waarmee ze hun vuilniszak zo vol hadden. Anderen richtten zich op kleiner afval, en vonden veel oud vuurwerk, kauwgom, snoeppapiertjes, wicky verpakkingen, sigarettenpeuken en vele kleine plastic voorwerpen. Aan het einde van de ochtend stond de vuilniswagen van Waardlanden klaar om alle vuilniszakken mee te nemen. Het was een zeer geslaagde ochtend die zeker voor herhaling vatbaar is. Misschien een volgende keer in samenwerking met groep 7 en 8 van beide basisscholen?

Geluiddempende Glascontainers

Het eerste succes is een feit! Waardlanden heeft toegezegd om eind april/begin mei op de proef drie geluiddempende glascontainers te plaatsen ter hoogte van de supermarkt Hoogvliet. Hiermee hopen we de geluidsoverlast tegen te gaan!

Werkgroep " Snelheidbestrijding" vergaderd in het Gemeentehuis

Op maandag 12 februari 2018 heeft de nieuwe werkgroep ‘snelheidsvermindering in bebouwde kom’ een vergadering gehad in het gemeentehuis. Hierbij waren ook professionals aanwezig. Binnen dit onderwerp wordt er al snel actie ondernomen!

Eerst vergadering Buurt Bestuurt is een feit !

Op 13 december 2017 was de eerste vergadering van Buurt Bestuurt. Tijdens deze vergadering hebben de enthousiaste inwoners van Boven Hardinxveld elkaar leren kennen en is er een prioriteitenlijst gemaakt met onderwerpen waar de groep actief mee aan de slag gaat.

Startbijeenkomst Buurt Bestuurt Boven-Hardinxveld

 Op 15 november 2017 was de startbijeenkomst van Buurt Bestuurt Boven-Hardinxveld.

Hierbij werden alle inwoners van Boven-Hardinxveld uitgenodigd om informatie 

 

Gemeente gaat langs bij Hoogvliet

Voorafgaand aan de startbijeenkomst zijn medewerkers van de gemeente Hardinxveld-Giessendam bij Supermarkt Hoogvliet in gesprek gegaan met de inwoners van Boven-Hardinxveld.